Turistika:

map_svjur.JPG (29860 bytes)

Trasa č.1-rýchla. Od zástavky autob. po tzch_zlt.jpg (4797 bytes) (najskôr spolu s tzch_mod.jpg (4828 bytes)) až ku hradu. Odtiaľ pokračujeme po tzch_zlt.jpg (4797 bytes) k prameňu a výraznej odbočke vľavo, ktorá nás privedie späť do Svätého Jura.
Trasa č.2. Zhodná s trasou č1.po tzch_zlt.jpg (4797 bytes) popod Malý a Veľký Javorník až na Biely kríž - horáreň - možné občerstvenie. Tu križuje tzch_mod.jpg (4828 bytes) (asfaltka) a po nej do Rače - časť Bratislavy. (Alternatívne na opačnú stranu tiež po tzch_mod.jpg (4828 bytes) na cestu do Borinky (možnosť navštíviť Dračí hrádok a Pajštún).

Mazo 1998                                                       <=  Biely Kameň