Blatnica

Blatnitha

Charakteristika
Zrúcanina hradu na nízkom vápencovom chrbte Plešovice (658mnm), oddeľujúcom Gaderskú dolinu od Turčianskej kotliny, zhruba 2 km od obce Blatnica.
História
Blatnický hrad na strmom kopci nad obcou rovnakého mena vznikol v druhej polovici 13. storočia a prvú správu o ňom máme z roku 1300, keď bol jeho majiteľom Peter z Brezovice. Neskôr sa stal kráľovským majetkom. Hrad ležal pomerne bokom od hlavnejších komunikačných spojov, a preto panovníci nemali oň väčší záujem. Dávali ho často do zálohu, a tak hrad prechádzal v 15. a v prvej polovici 16. storočia rukami rôznych držiteľov (Pongrác zo Sv. Mikuláša, Peter Komorovský, rodiny Necpalskovcov, Juštovcov a i.), ktorí ho často skôr iba spravovali a využívali, než udržiavali. Hrad rozšírili až Révayovci, ktorí ho dostali do vlastníctva roku 1540. V druhej polovici 16. a na začiatku 17. storočia vybudovali veľké predhradie s novými budovami. Na konci 17. storočia sa hradu zmocnili povstalci Imricha Thökölyho a na začiatku 18. storočia aj kuruci Františka Rákócziho II. Po utíchnutí povstaní význam Blatnického hradu upadol. Roku 1744 ho dali ešte opraviť, v roku 1790 však už nebol obývaný a odvtedy pomaly pustol.
sken Mazo sken Mazo
Západná veža Vstupná časť
Exteriér
Hrad sa skladal z dlhého, pomerne úzkeho paláca, zosilneného na severnej a južnej strane polkruhovitými vežami a chráneného na severovýchodnej strane strmou priepasťou. Západná veža, postavená na zraniteľnejšom mieste, je oveľa mohutnejšia a väčšia ako východná. Sprístupňovalo ju samostatné točité schodište, postavené na jej južnej strane. Na juhovýchodnej, prístupnejšej strane bolo malé nádvorie uzavreté hradbami so štvorbokou vežou. Múr opevnenia, ktorý obklopoval prvé nádvorie, mal na západe vstup ponad priekopu vysekanú do skaly. Chránila ho otvorená oblá bašta.

Pôdorys hradu
Kliknutím sa dostanete na pôdorys hradu

Súčasný stav
Zachované je dobre murivo západnej veže, ktorá sa čnie aj dnes do veľkej výšky a sú nej vidieť štrbinové strieľne. Na hospodárskych budovách v dolnom hrade je celkom zachovalé nárožné kvádrovanie.
foto/sken Zuzana foto/sken Zuzana foto/sken Zuzana foto/sken Zuzana
Celkový pohľad na hrad-Zuzana Horný hrad-Zuzana Západná veža-Zuzana Pohľad z hradu-Zuzana
Prístup
Z Blatnice pešo pod hrad Gaderskou dolinou po tzch_zlt.jpg (4797 bytes), necelé 2 km k prvej horárni, od horárne hore na hrad neznač. chodníkom asi 1/4 hodiny.
Okolie
Kaštieľ v Blatnici.
Barokovo-klasicistický kaštieľ postavili v 18.storočí Prónayovci. Je to prízemný objekt pozdĺžneho pôdorysu, v strede priečelia je kruhový rizalit riešený na spôsob portika. Kanelované stĺpy so štylizovanými hlavicami nesú malú kupolu. V kaštieli je múzeum k.Plicku. (stále zatvorené? neviem)
Blízke hrady: Zniev, Sklabiňa
Zaujímavosti
Vhodné na turistiku - Blatnická dolina, Gaderská dolina - medzi nimi Tlstá (1373m) a Ostrá (1256m)

História hradu Exteriér Súčasný stav Pôdorys hradu Prístup k hradu Okolie
Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Turistika - MAPY Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky