Banská Štiavnica

Nový zámok

Charakteristika
Protiturecká renesančná pevnosť a strážna veža situovaná v dominantnej polohe na návrší v západnej časti mesta.
História
Nový zámok v Banskej Štiavnici, nazývaný aj Dievčenský hrad, postavili v rámci opevňovania mesta proti Turkom v rokoch 1564 - 1571, na kopci v blízkosti cesty vedúcej na niekdajšiu Vindšachtu. Pevnosť dostala názov Nový zámok na rozdiel od Starého zámku (hradu), ktorý vytvorili z pôvodného stredovekého farského kostola. Pomenovanie Panenský (alebo aj Dievčenský) zámok je novšieho pôvodu a zaužíval sa v súvislosti s pomenovaním neskorogotického kostola Panny Márie Snežnej a kopca (Frauenberg), na ktorom je postavený.

Rytina Banskej Štiavnice
rytina oboch zámkov

Exteriér
Má tvar masívnej hranolovitej veže so štyrmi kruhovitými nárožnými baštami (pôvodne mal len dve bašty). Pevnosť bola neskôr prestavaná, takže dnes má štyri poschodia so strielňami a delovými otvormi. Mala chrániť mesto pred vpádom Turkov od Levíc a Pukanca a bola zároveň súčasťou signalizačnej sústavy, pomocou ktorej sa podávali správy o blížiacom sa nepriateľovi.

Pôdorys
Kliknutím na obrázok sa dostanete k popisu pôdorysu.

Súčasný stav
Nový zámok dodnes tvorí jednu z výrazných dominánt Banskej Štiavnice. Jeho pôvodné určenie pripomína už iba múzeum protitureckých bojov.

Nový zámok
 

Prístup
Priamo v meste Banská Štiavnica
Okolie
Starý zámok v Banskej Štiavnici
Zaujímavosti
Nachádza sa tu Slovenské banské múzeum

História hradu Exteriér Súčasný stav Pôdorys hradu Prístup k hradu Okolie
Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Turistika - MAPY Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky