Banská Štiavnica

Starý zámok

Charakteristika
Mestský hrad, renesančná protiturecká pevnosť vybudovaná z pôvodne románsko-gotického kostola, karnera a opevnenia.
História
Pôvodný kostol postavili ešte v prvej polovici 13. storočia ako trojloďovú románsku baziliku. Zároveň s ním vybudovali aj karner (kaplnku sv. Michala). V rokoch 1497 - 1515 prestavali románsku baziliku na halový gotický kostol, ktorý už v 15. storočí opevnili hradobným múrom s baštami. Celý tento komplex stavieb premenili v uvedených rokoch na protitureckú pevnosť. Po zreštaurovaní slúži dnes ako sídlo vlastivedného múzea a Slovenské banské múzeum.

Rytina Banskej Štiavnice
rytina oboch zámkov
 

Exteriér
Klenbu nad hlavnou loďou zbúrali a odstali tak terajšie nádvorie hradu. Zamurovali arkády medzi hlavnou a bočnými loďami, ako aj triumfálny oblúk. Z bočných lodí a presbytéria tak vytvorili trojpodlažné krídla pre zbrojnicu, sklady a miestnosti pre hradné stráže. Zároveň zosilnili aj obvodové múry kostola tým spôsobom, že priestor medzi opornými piliermi vyplnili murivom.

Pôdorys
Kliknutím na obrázok sa dostanete k pôdorysu.

Súčasný stav
Turci sa však Štiavnicu ani nepokúsili dobývať a ani ostatné vojenské udalosti hrad väčšmi nepoškodili, takže sa nám (okrem barokovej úpravy strechy hlavnej veže) zachoval v pôvodnom stave.
sken Mazo sken Mazo
Celkový pohľad na mestský hrad Vnútorné nádvorie
Prístup
Priamo v meste Banská Štiavnica
Okolie
Nový zámok v Banskej Štiavnici
Zaujímavosti
Nachádza sa tu Slovenské banské múzeum

História hradu Exteriér Súčasný stav Pôdorys hradu Prístup k hradu Okolie
Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Turistika - MAPY Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky