Budatín

Budatínsky hrad / sken Mazo

História

Vyvýšeniny na sútoku dvoch riek sa oddávna považovali za prírodou opevnené miesta. A tak dodnes stojí na takej vyvýšenine, v stopách svojich dávnych opevnených predkov, pri sútoku Kysuce a Váhu, celkom blízko pri hlavnej ceste smerom na sever a úplne začlenený do dnešnej Žiliny, budatínsky zámok s menším parkom. Vidno ho aj z vlaku smerom na Čadcu, lebo z celku zámockého objektu vyniká najmä jeho okrúhla veža.
Najstarším objektom na tomto mieste bol vodný hrad, chránený z dvoch strán oboma riekami, z ktorých sa napĺňali priekopy vodou, a tak boli jeho najspoľahlivejšou ochranou. Základom tohto vodného hradu bola obytná veža, ktorej najstaršie časti pochádzajú z 13. storočia. Už v ďalších storočiach (najmä v 15. storočí) bol cieľom obliehaní a strediskom bojov. V 17. storočí hrad prestavali, doplnili niektorými renesančnými časťami. Najdlhšie boli jeho majiteľmi Suňogovci. V druhej polovici 19. storočia ho znova opravili, lebo v revolučných rokoch 1848 - 1849 vyhorel, a doplnili ho na dnešnú podobu. Istý čas v ňom boli kasárne a trvalo dosť dlho, kým sa zámok začal kultúrne využívať.
Dnes je v ňom prevažne vlastivedné Považské múzeum a galéria. Zvláštnosťou muzeálnych zbierok sú najmä drotárske výrobky, ktoré pochádzajú z blízkych drotárskych obcí okolia Žiliny.

construct.gif (2954 bytes)

Táto stránka je v tejto podobe len dočasne


Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky

www.gooo.sk