Bzovík

Bzovík 60 roky / sken Mazo

História

Zaujímavým typom hradu je rozložité opevnenie neďaleko od Krupiny, ktoré patrí k prestavbám uskutočneným na ochranu pred tureckým nebezpečenstvom ešte v prvej polovici 16. storočia.

Jadro tohto komplexu tvorili v čase jeho prestavby staršie budovy kláštora, jedného z najstarších na Slovensku, ktorého románsky kostol patril k významným pamiatkam architektúry na južnom Slovensku a pochádzal z 12. storočia. Kláštor neskôr pristavali ku kostolu a touto gotickou prestavbou aj typické kláštorné nádvorie (rajský dvor) s krížovou chodbou. Táto skupina budov kostola a kláštora bola v prvej polovici 16. storočia prestavaná na hrad. Okolo nich postavili vysoké hradobné múry so štyrmi veľkými masívnymi nárožnými vežami so strieľňami. Popri hradobných múroch postavili ubikácie pre vojakov a hospodárske stavby. Bzovícky hrad upravovali v prvej polovici 17. storočia, neskôr ho znovu vrátili cirkvi.

Ešte pred druhou svetovou vojnou bol síce hrad spustnutý, ale väčšina jeho budov sa zachovala. V druhej svetovej vojne bol poškodený a potom sa zmenil na zrúcaninu. Patrí k našim najstarším stavebným pamiatkam.

construct.gif (2954 bytes)

Táto stránka je v tejto podobe len dočasne


Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky

www.gooo.sk