Čabraď

Hrad Čabraď / sken Mazo

História

Zrúcaniny hradu, ktorý niekedy nazývali aj Litava alebo Lítva, ležia uprostred lesov na juh od Krupiny nad obcou Čabradský Vrbovok. Postavili ho Huntovci v polovici 13. storočia a prvý raz sa písomne spomína v roku 1276. Patril do skupiny stredoslovenských hradov, ktorých úlohou bola ochrana ciest vedúcich k banským mestám.

V druhej polovici 16. storočia bol dôležitou protitureckou pevnosťou a Turci sa ho niekoľkokrát márne usilovali dobyť. Jeho stredoveké jadro sa skladalo z ústrednej veže chránenej štyrmi baštami a z hradného paláca, ktorý stál nad dobre kontrolovaným zalomeným vstupom do horného nádvoria. V polovici 15. storočia bol hrad začas aj sídlom Jiskrovych vojsk. Roku 1511 sa stal majetkom ostrihomského arcibiskupa Tomáša Bakócza, ktorý ho dal okolo roku 1520 opraviť a prestavať. S opevňovacími prácami a s rozširovaním obytných priestorov sa pokračovalo aj v druhej polovici 16. storočia, a to najmä na predhradí. Hrad bol v tom čase vo vlastníctve Pálffyovcov a po nich ho dostal do vlastníctva jeho vojenský veliteľ Ján Krušič, pôvodom z Chorvátska. Roku 1622 získal hrad do držby ďalší vojenský veliteľ Peter Koháry, ktorého potomkovia ho vlastnili až do jeho zániku. Posledné prestavby hradu v 17. storočí premenili vnútorný hrad na pohodlné panské sídlo. Keď sa v 18. storočí Koháryovci presídlili do novopostaveného kaštieľa vo Svätom Antone (býv. Antol), jeho význam rýchle upadal.

Úpadok urýchlili aj sami majitelia tým, že ho v roku 1812 nechali podpáliť, aby tým zabránili obsadeniu hradu lúpežnými rytiermi. Odvtedy leží v rumoch, predstavujúcich už iba zvyšky vonkajšieho opevnenia a obvodových múrov.

 

construct.gif (2954 bytes)

Táto stránka je v tejto podobe len dočasne


Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky

www.gooo.sk