Dobronivský hrad

Dobrá Niva

História

Pri ceste zo Zvolena na juh do Krupiny, neďaleko obce Podzámčok na malej vyvýšenine stoja zrúcaniny hradu Dobrá Niva. Obec rovnakého mena je však ďalej na juh. Z hradu ostala dnes už len malá časť dvoch nárožných múrov hradného paláca, ktorý zakrývajú pri pohľade z cesty ihličnaté stromy. Prístup k hradnej zrúcanine je však jednoduchý.

Hrad postavili v 13. storočí ako strážny objekt, ktorý najmä v čase svojho vzniku nemal veľký rozsah, ani významnejšie opevnenie, lebo ho chránili predovšetkým široké valy a hlboké priekopy. Neveľký hrad teda dobyl roku 1306 Matúš Čák Trenčiansky a neskoršie na ňom postavili ako na kráľovskom hrade dvojposchodový palác. V polovici 16. storočia ho prestavali a doplnili kamennými hradbami. Tak hrad odolal útouku tureckého vojska roku 1583.

Hradní páni však boli rovnako krutí voči poddaným ako nepriateľskí vojaci a neraz sa okolité mestečká a obce búrili proti robote a dávkam, ktoré museli odovzdávať, hoci mali výsady a slobody. Právo bolo na strane silnejšieho a najmä malé mestá sa nevedeli ubrániť proti zvôli feudálov.

Už v 17. storočí majitelia venovali hradu malú pozornosť a starostlivosť. Spustol tak, ako mnoho iných.

P.S. Prosím autora fotky, aby sa prihlásil mailom.


construct.gif (2954 bytes)

Táto stránka je v tejto podobe len dočasne


Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky

www.gooo.sk