Dobrá voda

Hrad Dobrá voda - Foto Zuzana

História

Pohorie Malých Karpát pretínalo okrem dnešných hlavných ciest aj veľa menších prechodov jednotlivými dolinami. Z východnej strany pri nástupe do dolín boli hrady na ich ochranu takisto, ako na západných svahoch. V jednej z takýchto dolín neďaleko rovnomennej obce sú zrúcaniny dosť veľkého hradu, ktorý bol postavený na bývalom hradisku.

Hrad Dobrá Voda sa spomína na začiatku 14. storočia ako kráľovský hrad, ktorý sa dostal koncom toho istého storočia do súkromného majetku veľmožovi Stiborovi zo Stiboríc. Ako na ostatných hradoch, jeho jadro tvorí poschodový palác s dvoma štvorbokými vežami. Opevnenie hradu zosilnila najmä mohutná bašta na skalnatom výbežku nad dolinou. Hrad sa aj v 18. storočí dostavoval a rozširoval, bol hospodársky vybavený - na dolnom nádvorí mal vlastný mlyn.

Veľmi rýchlo prestal byť sídlom majiteľov, ktorí sa aj v 16. a 17. storočí často menili. Obývali ho potom zväčša úradníci hradného panstva. Roku 1762 ho poškodil požiar a bol len čiastočne opravený. Tým menej sa potom venovala starostlivosť jeho údržbe a nie div, že dnes sú z neho už len ruiny.


construct.gif (2954 bytes)

Táto stránka je v tejto podobe len dočasne


Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky

www.gooo.sk