Fiľakovo

Fiľakovo - sken Mazo

História

Stojí na nevysokej skale nad mestečkom rovnakého mena v severovýchodnej časti Novohradu na východ od Lučenca. Ako prvý majiteľ hradu sa spomína Fulkus, syn Šimona, od ktorého možno dostal hrad aj svoje meno.

Jeho vznik sa kladie do bezprostrednej doby po tatárskom vpáde a prvý raz sa spomína už v roku 1246. Postupne bol v rukách uhorských kráľov, Matúša Čáka, bratríkov, rodín Perényiovcov, Raškayovcov, Bebekovcov a iných. PO roku 1435 ho prestavali a v polovici 16. storočia rozšírili a opevnili. Na opevnení hradu mal zásluhu jeho vtedajší majiteľ František Bebek, ktorý okrem úprav na tzv. hornom hrade dal roku 1551 postaviť dolný hrad. Jeho obranu mala zabezpečovať mohutná delová veža, ktorá sa zachovala dodnes. Hoci hrad opevňovali na obranu proti Turkom, tento sa už o tri roky neskôr (1554) dostal do ich rúk. Aj keď Turci použili pri dobytí hradu skôr lesť než otvorený boj, zaujatie Fiľakova znamenalo rovnako vážny prelom do protitureckej obrany. Vo vlastníctve Turkov zostal potom hrad skoro 40 rokov a stal sa centrom tzv. fiľakovského sandžaku (tureckého správneho okresu), ktorý pod tureckú zvrchovanosť zahŕňal veľkú časť juhoslovenského územia. Hrad sa podarilo vydobyť od Turkov až roku 1593. Skoro po oslobodení sa ho však zmocnili povstalci Štefana Bočkayho (v roku 1605) a aj ďalšie vojenské nepokoje a požiare si vyžiadali jeho časté opravy (1609, 1613 a 1618). Fiľakovský hrad však aj v 17. storočí zohrával významnú úlohu v bojoch proti Turkom a jeho kapitánom bol v tridsiatych rokoch napr. aj neskorší uhorský palatín František Wesselényi, neskôr Štefan Koháry a iní. Roku 1682 dobyli hrad povstalecké vojská Imricha Thökölyho. Vtedy v ňom zhorel aj župný archív Novohradskej stolice a samotný hrad sa postupne zmenil na zrúcaninu. Ako prvý majiteľ hradu sa spomína Fulkus, syn Šimona, od ktorého možno dostal hrad aj svoje meno.


construct.gif (2954 bytes)

Táto stránka je v tejto podobe len dočasne


Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky

www.gooo.sk