Krásna Hôrka

Hrad Krásna Hôrka - sken Mazo

Popis

Je jedným z mála zachovaných hradov na Slovensku. Leží na homolovitom kopci neďaleko Rožňavy a vzhľadom na výhodnú Polohu možno usudzovať, že už predtým tu bolo hradisko.

Kamenný gotický hrad postavili okolo roku 1318 - 1320 Mariassovci, majitelia baní na Spiši, na ochranu spišsko-gemerskej obchodnej cesty. Mariassovci kúpili územie Krásnej Hôrky od Bebekovcov, títo však po vybudovaní hradu vyjadrili s kúpou nesúhlas a po dlhom spore získali územie spolu aj s hradom naspäť. Bebekovci vlastnili potom Krásnu Hôrku aj spolu s príslušným panstvom skoro tristo rokov (do roku 1566) a okrem vierolomnosti voči uhorským kráľom sa vyznačovali aj krutým utlačovaním svojich poddaných. Hrad sa skladal z veľkej hranolovej veže, obytného paláca a vonkajšieho opevnenia na najvyššom mieste skalného kopca. Prístup k hradu z východnej strany strážila vysoká veža, ku ktorej pristavili ďalší obytný palác. Napriek neskorším prestavbám zostala táto pôvodnuá časť hradu zo začiatku 14. storočia takmer nedotknutá a dnes tvorí neobývanú zrúcaninu tzv. horného hradu. V polovici 16. storočia dali Bebekovci vzhľadom na turecké nebezpečenstvo vybudovať okolo stredovekého hradu nový veniec opevnení s mohutnými delovými baštami, z ktorých najväčšia chránila nový východný vstup do hradu. Ďalšie stavebné obdobie hradu súvisí s rodom Andrássyovcov, ktorí boli po Bebekovcoch vojenskými kapitánmi hradu a v roku 1642 ho získali aj do vlastníctva. Cieľom ich prestavieb bolo nielen zdokonaliť obranný systém, ale spojiť do súvislého celku jednotlivo stojace obytné priestory a vybudovať tak z hradu honosné zemepánske sídlo. Keď v 18. storočí stratil hrad svoj strategický význam, prestavali Andrássyovci jednu z hlavných bášt na kaplnku a v nasledujúcom storočí po opravách premenili časť hradu na rodové múzeum.

Hrad je prístupný verejnosti ako múzeum dobového nábytku a zariadenia.

Telefón:+421-942-7324769
Adresa:  049 41 Krásnohorské Podhradie
Sezóna: 1.5. až 31.10.
Otváracie hodiny: Utorok až Nedeľa od 8,00 do 16,30 hod., polhodinové vstupy.

Jeden z posledných hradných pánov dal roku 1904 na okraji obce Krásnohorské Podhradie vybudovať pre svoju manželku umelecky vyzdobené secesné mauzóleum, vystavané z rôznofarebného mramoru privezeného zo všetkých svetadielov. Sú v ňom sarkofágy D. Andrássyho a jeho manželky Františky. Socha psíka je od A. Stróbla. Pred mauzóleom je parkovisko.

Mauzoléum
Telefón:+421-942-7322034
Adresa: 049 41 Krásnohorské Podhradie
Sezóna: 1.5. až 31.10.
Otváracie hodiny: Utorok až Nedeľa od 8,00 do 16,30 hod.

V Krásnohorskom Podhradí, v bývalej secesnej obrazárni z roku 1910, je Gemerská galéria. V obci sa tiež nachádza gotický kostol z 15. storočia, klasicistický upravený.


construct.gif (2954 bytes)

Táto stránka je v tejto podobe len dočasne


Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky

www.gooo.sk