Ľubovňa

Hrad Ľubovňa

História

Hrad postavili v severnej pohraničnej oblasti Uhorska v údolí Popradu v druhej polovici 13. storočia na ochranu dôležitej cesty vedúcej do Poľska.

Jeho najstarším jadrom bola okrúhla útočištná veža, tesne spojená s palácom, ku ktorému patrilo malé nádvorie. Ďalší palác a rozšírenie hradu pochádza zo začiatku 14. storočia, keď bol v moci Matúša Čáka Trenčianskeho. Po bitke pri Rozhanovciach v roku 1312 obsadilo hrad kráľovské vojsko a do vlastníctva hradu sa dostali privŕženci Karola Róberta, najprv gróf Mikuláš a neskôr Filip Drugeth, ktorý ho vo svojom testamente vrátil opäť kráľovi. Roku 1412 založil kráľ Žigmund Ľubovňu aj spolu s trinástimi spišskými mestami poľskému kráľovi Vladislavovi. Ľubovniansky hrad sa od tej doby stal sídlom poľských starostov, ktorí z neho spravovali založené územia.

Okrem škôd, ktoré utrpel hrad počas husitských vojen roku 1432 a 1452 mal pre jeho stavebný vývoj väčšie následky požiar v roku 1553, po ktorom pristúpili k jeho renesančnej prestavbe. Ďalšie opravy a prestavby uskutočnili aj v 17. storočí, keď vybudovali tretie nádvorie s obytnými budovami a kaplnkou. Pri prvom delení Poľska roku 1772 pripadol hrad aj spolu so založenými spišskými mestami naspäť k Uhorsku. Najprv ho používali ako kasárne, neskôr však jeho význam upadol a odpredali ho súkromníkom. Po oslobodení ho sprístupnili verejnosti a v jeho zachovaných častiach zriadili vlastivedné múzeum.


construct.gif (2954 bytes)

Táto stránka je v tejto podobe len dočasne


Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky

www.gooo.sk