Slovenská Ľupča

Hrad Slovenská Ľupča

História

Ešte vždy zachovaný a obývaný hrad postavili v prvej polovici 13. storočia v údolí Hrona nad obcou rovnakého mena neďaleko Banskej Bystrice. Bol kráľovským majetkom a uhorskí panovníci ho aj s početnými hosťami často, najmä v čase poľovačiek, navštevovali.
V polovici 15. storočia sa hradu na dlhší čas zmocnil Ján Jiskra, po ňom Matej Hunyady, ktorý ho daroval svomu synovi Jánovi Korvínovi. Vtedy prišlo aj k jeho prvej väčšej prestavbe. Ďalšie opravy a prestavby uskutočnili na hrade v druhej polovici 16. storočia v dôsledku tureckého nebezpečenstva. V tom čase vzniklo vonkajšie opevnenie hradu s tromi nárožnými kruhovými baštami a bránou na východnej strane. Od roku 1573 mal hrad v zálohu bohatý kremnický mešťan Pavel Rubigall a po ňom poľský šľachtic Gašpar Tribel, známy utlačovateľ breznianskych mešťanov. V polovici 17. storočia sa hrad dostal do držby rodiny Széchy. Manželstvom s Máriou Széchy, „muránskou Venušou“, ho nakoniec získal do vlastníctva palatín František Wesselényi. Po odhalení sprisahania, ktorého bol osnovateľom, mu uhorská komora hrad aj spolu s rozsiahlym panstvom skonfiškovala a odvtedy ho v jej mene spravovali hradní kasteláni. Početné adaptácie hradu v 17. a 18. storočí nasledovali už obranné ciele, ale za úlohu mali predovšetkým rozšíriť jeho obytné priestory.
Po zrušení feudalizmu sa stal hrad majetkom uhorského štátu a roku 1873 v ňom zriadili sirotinec. V čase SNP v ňom fašisti väznili povstalcov. Dnes je možné hrad navštíviť.


construct.gif (2954 bytes)

Táto stránka je v tejto podobe len dočasne


Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky

www.gooo.sk