Markušovský hrad

 

História - stručne
Zrúcanina hradu je súčasťou obce Markušovce. 

Hrad bol rodovým sídlom významnej spišskej šľachtickej rodiny Mariášiovcov, ktorá ho vlastní dodnes. Najznámejší člen rodiny - dvoran kráľa Bela IV., Batyz - vymohol v roku 1284 u kráľa Ladislava IV. povolenie na výstavbu šľachtického hradu pre svojho mladšieho brata Mikuláša. Jeho najstaršiu podobu nepoznáme a možno ju rekonštruovať len archeologickým výskumom. Dnešná podoba je výsledkom radikálnej prestavby z konca 15. a začiatku 16. storočia, pri ktorej bolo staré jadro hradu rozšírené o predhradie na západnej strane a nárožia na východnej strane boli doplnené poschodovými kruhovými baštami. Napokon zvýšili a upravili staršie opevnenie a postavili nový poschodový palác v juhovýchodnej časti staršieho nádvoria. V roku 1527 dobyli a vypálili hrad Levočania. Opravený bol v roku 1550. V roku 1773 vyhorel. Po čiastočnej oprave už nenadobudol pôvodný význam a postupne chátral.ru.

Pôvodný stav hradu bol zmenený renesančnou prestavbou, ktorá sa zachovala a reprezentuje opevnenú štvorkrídlovú nepravidelnú stavbu s obdĺžnikovým pôdorysom, nárožnými okrúhlymi baštami a úzkym nádvorím. Stavba dispozične nadväzuje na starý stav. Dodnes zachovaná východná časť s dvojpodlažnámi stavbami má v miestnostiach drevené trámové stropy.

construct.gif (2954 bytes)

Táto stránka je v tejto podobe len dočasne


Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky