Muráň

Hrad Muráň / foto a sken Mazo

História

Zrúcaniny hradu ležia na ťažko prístupnom vrchu nad obcou rovnakého mena v Gemerskej stolici na severozápad od Revúcej. Postavili ho po roku 1243 na ochranu prechodov do Liptovskej a Zvolenskej stolice a prvý raz sa písomne spomína roku 1271.

Jeho pôvodný stavebný vzhľad pohltli takmer úplne neskoršie prestavby. Prvý raz ho prestavali a opevnili v polovici 15. storočia, keď bol v moci Jiskrovych vojsk. Znovu ho prestavovali a opravovali v druhej polovici 16. storočia a po rokoch 1621 a 1651.
Ústrednou stavbou hradu bol až do jeho zničenia palác spojený s kaplnkou, okolo ktorého jednoduché hradby s baštami a s dômyselne riešenou vstupnou bránou vytvárali jediné rozsiahle a pretiahle nádvorie, rozdelené iba stupňovitosťou terénu. V ňom boli umiestnené početné hospodárske a obytné budovy. Od konca 15. storočia patril hrad Jánovi Zápoľskému, ktorý ho daroval neskôr svojmu privŕžencovi Jakubovi Tornalymu. Za jeho nedospelého syna spravoval hrad Matej Bašo, známy lúpežný rytier, ktorý z neho tyranizoval celé široké okolie. Nakoniec roku 1549 dobylo hrad kráľovské vojsko, ktorého velitelia nechali Bašu na mieste popraviť. Hrad bol potom až do začiatku 17. storočia v rukách kráľovskej komory. Roku 1609 prešiel do vlastníctva bohatej rodiny Széchyovcov, ktorej posledná príslušníčka Mária Széchy (známa ako muránska Venuša) ho počas povstania Juraja Rákócziho I. vydala tajne do rúk Františka Wesselényiho, ktorý ho obliehal na čele kráľovského vojska. Manželstvom s Máriou Széchyovou sa stal neskôr majiteľom hradu sám Wesselényi, jeden z osnovateľov sprisahania proti kráľovi Leopoldovi II. Po prezradení sprisahania hrad zaujalo cisárske vojsko.

Na začiatku 18. storočia hrad vyhorel, od tej doby ho už neopravovali, takže dodnes zostali z neho iba zrúcaniny základov ústredného paláca a zvyšky obvodových hradieb.


construct.gif (2954 bytes)

Táto stránka je v tejto podobe len dočasne


Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky

www.gooo.sk