Oponický hrad

Oponický hrad

Apponyi, Oponice

Charakteristika
Zrúcaniny hradu stoja na lesnatom návrší výbežku pohoria Tribeč, na juhovýchod od obce vo výške 333 mnm.
História
Hrad založil v 13. storočí Čák, syn Petra z rodu Čák. Písomne sa spomína 1300. Patril Matúšovi Čákovi, r. 1329 Mikulášovi Gutkeledovi, korune, 1389 Deziderovi Kaplaymu a od 1392 Mikulášovi Ewrsovi, zakladateľovi rodu Apponyiovcov. Keď si kráľ Žigmund budoval v r.1421-34 opevnené sídlo, chodieval na lov zveri do lesov Oponického panstva. Hrad dobyli a poškodili husitské vojská v r.1430, hneď ho však opravili. Postupne sa dostával do rúk čoraz chudobnejších majiteľov, ktorí ho síce obnovovali v priebehu 16. a začiatku 17.storočia ako súčasť protitureckej obrany, ale s veľkými finančnými ťažkosťami. Vďaka týmto úpravám odolal tureckému náporu. Spory o majetok Apponyiovcov medzi dvoma bratmi, ktoré sa vliekli od r.1612, prispeli k zániku hradu, ktorý jeho majtelia 1645 definitívne opustili a presťahovali sa do podhradia.
kresba J.Konyoki/scan Mazo Kresba G.Keleti/scan Mazo
Kresba J.Könyökyiho z r.1887 Kresba G.Keletiho z r.1871
Exteriér
Najvyššia veža, pôvodne vysunutá z malého hradného areálu sa v súčasnosti nezachovala. Tak ako pôvodný stredoveký horný hrad aj veža podľahla zubu času. Obvodová hradba, ktorá obkolesuje hradné jadro vytvára predhradie v podobe širšieho parkanu. Z nej je najzachovalejšia západná časť opevnenia s mohutnou nárožnou baštou. Dobre viditeľný je aj najnovšia budova   palác Apponyiovcov postavený v 16.storočí. Pozrite si rekonštrukciu hradu zo 17.storočia, ktorú urobil M.Bóna. Na kresbe sú zreteľné aj plošiny okolo hradu, ktoré využívali pri obrane hradu. Pripravujem pre Vás aj rozsiahly článok o histórii a stavebnom vývoji tohoto hradu od autorov Bóna, Plaček, Lukačka.
Pôdorys hradu - rekonštrukcia podľa M.Bónu Mazo kresba M.Bóna/scan Mazo - klikni!
Pôdorys hradu - rekonštrukcia podľa kresby M.Bónu Ideová rekonštrukcia hradu v prvej polovici 17.storočia - M.Bóna
Súčasný stav
Hradné ruiny vymedzujú holé obvodové múry okolo nádvoria hradu. Rozoznateľná je veľká veža opevnenia a časti konštrukcií hradných palácov a hospodárskych budov. Pozrite si fotografie z apríla 2000.
foto/sken Mazo 2000 foto/sken Mazo 2000 foto/sken Mazo 2000 foto/sken Mazo 2000 foto/sken Mazo 2000
Príchod k hrad z juhovýchodu Nosný stĺp drevenej hospodárskej budovy Zvyšky obytného traktu pristavaného k bašte Pohľad na baštu z priekopy -   miesta kde bol vstupný mosta Hrad zo západu a mohutná obranná bašta
foto/sken Mazo 2000 foto/sken Mazo 2000 foto/sken Mazo 2000 foto/sken Mazo 2000 foto/sken Mazo 2000
Pohľad z miesta pravdep. vstupu do hradu Spevňovací priechodný pilier obvodovej hradby Reprezentačný palác na severovýchode zvnútra Palác - detail (zreteľné murovanie a omietka) Palác z vonkajšej východnej strany
Prístup

Od zastávky SAD v obci a turistického smerovníka sa vydáme po tzch_zel.jpg (4819 bytes) najprv po ceste, asi po 500 metroch míňame kaštieľ Apponyiovcov vľavo. Cesta prejde na lesnú neudržiavanú, až na lesný chodník, ktorým miernym stúpaním vyjdeme na návršie, kde vpravo vidíme hrad. Cesta trvá maximálne 1 h.

Okolie
Kaštiele v Oponiciach.
  
Kaštieľ Apponyiovcov pôvodne renesančný kaštieľ, neskôr viackrát upravovaný, obklopený anglickým parkom. Nachádza sa priamo v obci, po ľavej strane terajšej cesty na hrad.

História: Kaštieľ vznikol v podhradí v 16. storočí. Prešiel stavebnými úpravami v 17. a 18. storočí, ktoré rešpektovali pôvodnú hmotu a pôdorys. V r.1844 ho klasicisticko-novogoticky prestavali a rozšírili na trojkrídlovú budovu, pričom pristavali další trakt, do ktorého umiestnili známu Apponyiovskú knižnicu.
Exteriér: Poschodová trojkrídlová budova s čestným nádvorím. Vznikla prestavbou a rozšírením renesančného kaštieľa pôvodne s nárožnými vežami. Jednotiaca romantická úprava situovala pred jadro budovy balkón na kovových liatinových stĺpoch. Výzor juhovýchodnej bašty zotrela štítková atika s oblúčikovým vlysom. Nadstavané poschodie má fasádu členenú lizénovým rámom. Pôvodnú arkádu v nádvorí zamurovali. Pri vstupe do parku sa nachádza barokové súsošie sv. Anny s Pannou Máriou z 1769.
Interiér: Najstaršie priestory majú krížové hrebienkové a valené renesančné klenby, po barokovej úprave sa zachovali pruské a zrkadlové klenby. Pristavané časti z 19.storočia majú rovné stropy so štukovými obrazcami. Na dobových vyobrazeniach sa zachoval vzhľad interiéru rozsiahlej knižnice s dreveným dvojramenným schodišťom. Knižnica, založená v r.1822, obsahovala 25 000 zväzkov, z toho okolo 10 000 pochádzalo zo 16.storočia. Dnes je obohatená o fond Zayovskej knižnice z kaštieľa v Uhrovci.
Súčasný stav: Kaštieľ sa rekonštruoval, dnes však práce pravdepodobne stoja. Pohľad zvonku nehovorí o žiadnej zmene k lepšiemu, skôr naopak.
Foto/scan Mazo 2000 Foto/scan Mazo 2000
Pohľad na kaštieľ zo záhrady Pohľad na "rekonštruovanú" ľavú časť budovy

Kaštieľ za obcou renesančný kaštieľ za obcou, pri ceste do Súľoviec.
História: Kaštieľ postavili začiatkom 17.storočia, pôvodne ako správne stredisko hospodárskeho územia, v 18.storočí ho zbarokizovali a v priebehu 19. storočia empírovo a neogoticky upravili.
Exteriér: Poschodová dvojkrídlová budova v nároží s polkruhovou vežou, s hladkými fasádami a neogotickými lomenými oknami z čias romantickej úpravy.
Interiér: V priestoroch renesančné valené lunetové a barokové pruské klenby. Na poschodí rovné stropy s empírovými nástennými maľbami hradov a zámkov. Neogotické nástenné maľby v bývalej kaplnke znázorňovali mytologické scény.
Súčasné využitie: Kaštieľ slúži na kultúrno-spoločenské účely obce.

Zaujímavosti
Kaštieľ Apponyiovcov a hrad sme si pozreli dôkladne, takže v budúcnosti ešte prinesiem zaujímavé fotografie týchto objektov. Okrem toho ešte pripravujem aj podrobnú históriu hradu aj s jeho stavebným vývojom, takže sa máte načo tešiť. Mazo

História hradu Exteriér Súčasný stav Pôdorys hradu Prístup k hradu - turistická mapa Okolie
Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Turistika - MAPY Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky