Ostrý kameň

Elesko, Ostriež, Scharfenstein, Élskö, Ostríž

Charakteristika
Zrúcanina na západnom strmom svahu Zárub, najvyššieho vrchu Malých Karpát.
História
Hrad Ostrý Kameň postavili v 13. storočí a v listinách sa prvý raz spomína roku 1273. Ako jeden z pohraničných hradov, strážiacich západné hranice Uhorska, mal aj špeciálnu úlohu chrániť diaľkovú obchodnú cestu, vecúcu z Budína cez západné Slovensko týmto priesmykom do českých krajín, ktorá je všeobecne známa ako tzv. česká cesta. Jeho meno je zrejme odvodené od tvaru skaly, na ktorej je postavený. Spočiatku bol kráľovským majetkom, no už v roku 1366 sa dostal do súkromnej držby uhorských feudálnych rodín. Koncom 14. storočia naň dostal donáciu od kráľa Žigmunda známy vojvoda Štibor. Od 16. storočia patril Czoborovcom spolu i s feudálnym
panstvom, ktoré k nemu prislúchalo. Koncom 18. storočia získali hrad i panstvo do dedičnej držby Pálffyovci, ktorí preniesli sídlo panstva z hradu do mestečka Moravský Svätý Ján. Od toho času hrad pustol a zostali z neho len zrúcaniny.

Rytina - scan Mazo´99

Medyritina J.Nypoorta 1686

Exteriér
Hradný objekt sa skladal z tzv. horného gotického hradu s vnútornou vežou, palácom a kaplnkou a z nižšie položeného dolného renesančného opevnenia. Gotický hrad vznikol na konci strmého horského hrebeňa, od ktorého ho oddeľuje priekopa vytesaná do skaly. Budovy rozšírili v 15.stor. smerom na severozápad. Nové predhradie slúžilo hospodárskym účelom a bola tu aj spomínaná kaplnka.

Kresba - scan Mazo´99

kresba Š.Polokorába 1931

Súčasný stav
Ruina je kompozične pevne spätá s vápencovým podložím. Kamenné múry (zvyšky niekdajších múrov palácov, hospodárskych stavieb a bášt) vyrastajú z členitého podložia. Renesančná konzola je jednou z mála zachovaných architektonických pamiatok.
Ostrý kameň Ostrý kameň Ostrý kameň
Mazo 1996 Zuzana Zuzana
Prístup
Buková, obec v Bukovskej kotline. Autobus linka BA - Myjava, BA-Senica, vystúpiť v Trstíne, odtiaľ miestne autob. spojenie k vodnej nádrži Buková. Ďalej po tzch_zlt.jpg (4797 bytes) ku chate Brezinky a po tzch_cer.jpg (4832 bytes) na hrad.
Pozri časť mapa a popis turistických trás.
Okolie
Plavecký hrad, Smolenický zámok, Korlátka.

Kaštiele v Trstíne.
Starší renesančný kaštieľ vznikol v 16. stor., zač. 17. stor. ho opevnili. V kaštieli bolo sídlo panstva Korlátka, ktoré v 18. stor. patrilo Motešickovcom, v 19. stor. Windischgrätzovcom.
Exteriér: Poschodová bloková budova s výraznými hranolovými nárožnými vežami, krytá manzardovou strechou. Okná sú obdĺžnikové, zbarokizované, s pásovou šambránou a s rímsou v parapete. Pod omietkami sa nachádzajú sgrafitá. V opevnení kaštieIa sú hosp. budovy.
Interiér: v miestnostiach sú renes. klenby.
Mladší barokový kaštieľ postavili v druhej tretine 18. stor. Motešickovci na staršom got. a renes. základe. Zač. 20. stor. Krischkerovci kaštieľ nadstavili, zastrešili a obnovili fasády.
Exteriér: priečelie kaštieľa zvýrazňujú nárožné rizality a v strede predstavaný vstupný rizalit. Základné členenie opakuje aj nadstavba a vysoká manzardová strecha. Lizénové rámy rytmicky členia fasády, okná poschodia majú v nadpraží zalamované rímsy. Okolo kaštieľa sa zachovala časť. angl. parku.
Interiér: Na klenbách štukové rozety a pásiková ornamentika.
O.Rázgová - Hrady zámky a kaštiele na Slovensku
Zaujímavosti
Veľmi pekná časť Malých Karpát. Najvyšší vrch Záruby (768) je len na skok, blízke jaskyne (najznámejšia Driny) a vodná nádrž Buková. Pozri mapu a popis trás.

História hradu Exteriér Súčasný stav Pôdorys hradu Prístup k hradu - turistická mapa Okolie
Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Turistika - MAPY Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky