Pajštún

Pajštúnsky hrad, Kvetov, Stupavský kameň

Charakteristika
Zrúcanina hradu nad obcou Borinka viditeľná už pri výjazde z Bratislavy aj z Rakúska.
História
Pajštúnsky hrad patril do sústavy pohraničných hradov, ktoré v Malých Kapatoch preberali od 13.stor. funkciu ochrany severozápadných hraníc uhorského štátu. Hrad je doložený v r.1273 a jeho vznik možno položiť do pol. 13.storočia. Najstarší majitelia mali spoločné panstvo so Stupavou, kam sa neskôr aj vrátili. Od 14.stor. patril grófom zo Svätého Jura a Pezinka nepretržite až do r.1526, keď rod vymrel a majetky sa dostati do rúk Serényovcov a neskôr Salmovcov. V r.1592 až 1863 patril Pálffyovcom, neskôr Károlyovcom. Hrad vyhorel v polovici 18. storočia, čiastočne ho opravili a naďalej používali. Od 1809, keď ho demolovali napoleonské vojská, leží v ruinách.

Práve spracovávam podrobnú históriu hradu od Milana Greguša. Uverejnenie 4/2000.
Pajštún r.1805 Pajštún v pol.19 stor. perokresba Pajštún r.1805/1855
Pajštún v r.1805 - sken Milan Zničený Pajštún - sken Milan Perokresba A. Durjacka - Mazo Pajštún v r.1805 a v r.1855 - sken Milan
Exteriér
Stredoveký hrad, z ktorého sa zachovali iba zvyšky muriva, podstatne prestavali v období renesancie. Zo 16.storočia pochádza na svoj čas moderné renesančné opevnenie, ktoré sa opieralo o mohutný rondel, na ktorom sa dali umiestniť delá. Opevnenie dokončili v r.1550, ďalej ho zdokonal'ovali v priebehu 17.storočia Pálffyovci, ktorí ukončili základnú prestavbu hradu a jeho rozšírenie už v r.1619. Ešte väčšie zmeny nastali pri stavebných úpravách v polovici 17.storočia, keď nanovo prestavali obytné budovy a vybudovali dalšie vonkajšie opevnenie.

Pôdorys a popis stavby

Pôdorys Pajštúna a popis stavby

Súčasný stav
Hradné budovy sa zachovali vo fragmentoch okolo ústredného nádvoria, ktorého plochu prekrýva násyp z poškodených murív. Najsúvislejšie je obvodové murivo palácov a opevnení vstavaných do masívu hradného brala, so zachovanými otvormi okien, arkierov, vstupov, v murive s odl'ahčovacími oblúkmi a stopami po klenbách. Najpôsobivejšie sú krakorce niekdajšej pavlače nad vstupom s neskororenesančnou výzdobou v podobe maskarónov z r.1619, ktoré svojou rôznorodosťou dokumentujú nároky staviteľa na architektúru a jej umelecké stvárnenie
foto/sken Mazo foto/sken Mazo foto/sken Mazo foto/sken Mazo foto/sken Mazo foto/sken Mazo
Pohľad do
doliny
Borinky
Maskaróny
nad vstupom
Severná bašta Starý palác s
prístavbou
Okno s pôvodným
rámom
Viditeľné prestavby
nad vstupom
Prístup
Z obce Borinka od zást. SAD pri kostole po tzch_cer.jpg (4832 bytes) pohodlne úžľabinou, neskôr strmšie úbočím hradného vrchu cez štátnu prírodnú rezerváciu. Pod Pajštúnom k vstupnej bráne hradu asi 3/4 h. Ďalší prístup na hrad je zo Stupavy, od zást. SAD pri Dome dôchodcov (Kaštieľ v Stupave) najskôr po tzch_mod.jpg (4828 bytes) cez park k zást. SAD Obora - 1/2 h a odtiaľ po tzch_zlt.jpg (4797 bytes) na skalnatý hrebeň a do sedielka k vstupnej bráne hradu cca 1 h. Mapa a iné trasy tu!
Okolie
Dračí hrádok, Kaštieľ v Stupave
Zaujímavosti
Keď je jasno, z hradného vrchu vidno hrebene Álp v rakúsku. Na hrade sa dá výborne loziť, ak vás láka tento šport, zavolajte si na JAMES do Bratislavy, a dohodnite sa s chlapcami, kedy pôjdu loziť na hradné múry. Sami to radšej nerobte, múry sa môžu rozpadávať a nedisciplinovaný turisti - je ich tu neúrekom Vám niečo hodia na hlavu.

História hradu Exteriér Súčasný stav Pôdorys hradu Prístup k hradu Okolie
Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Turistika - MAPY Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky