Plavecký hrad

Plavecký hrad

Detrech, hrad Polovcov, Podplšec

Charakteristika
Zrúcanina na strmom bralnatom kopci na úpätí Malých Karpát, pôsobivá silueta malokarpatskej panorámy od západu.
História
Hrad vznikol ako kráľovská pohraničná pevnosť medzi r.1256-1273. Od r.1398 bol majetkom Stibora zo Stiboríc. Do 16. stor. ho vlastnili grófi zo Svätého Jura a Pezinka, potom Serédyovci, 1553-1575 Fúggerovci, po nich Balassovci; od 1641 nepretižite až do 20. stor. Pálffyovci. Sídlo panstva prešlo v pol. 17. stor. do Malaciek

plavecky_1.JPG (10819 bytes)

Exteriér
Gotický hrad tvoril strednú časť dnešnej ruiny, pozostával z hranolovej veže a paláca. V druhej pol. 16. stor. hrad nákladne prestavali na dokonalú renesančnú pevnosť s dolnými nádvoriami. Postupne ho znovu opevňovali a udržiavali aj v priebehu 17. stor., keď ho doplnili o nové delové bašty. V roku 1706 ho poškodilo cisárske vojsko, ktoré ho dobylo od povstalcov. Odvtedy ho už neobnovili.

plavecky_2.JPG (11488 bytes)

Súčasný stav
Rozložité hradné zrúcaniny si zachovali vonkajšie murivo opevnenia, výraznú delovú baštu a murivo paláca i ústrednej veže. Vo východnej bašte sa zachovala kamenná renesančná brána.
Prístup
Od žel. stan. v Plaveckom Podhradí alebo od zast. ČSAD v obci modrou zn. po ceste, neskôr strmo úbocím hradného vrchu na lúčku pod hradom - 1 h; z lúčky niekotko minút k vstupnej bráne hradu.
Okolie
V záp. svahu hradného vrchu sa nachádza Plavecká jaskyňa dlhá 125 m, chrán. prír. výtvor je súčasťou Plaveckého krasu (asi 35 km2) s množstvom krasových jám, kaňonovitých dolín a jedenástich jaskýň. Susedný vrch Pohanská 495 m je štát. prír. rez. a archeolog. lokalitou - od hradu modrá zn. 1 /2 h; na vrchole zvyšky niekoľkých pásov valov a sídelných jám býv. keltského sídliska (oppidum), v štát. prír. rez. sa chráni vzácna suchomilná a teplomilná vegetácia a živočíšne spoločenstvá na vápencovom podklade.
Kaštieľ: Monumentálny renesančný kaštieľ na okraji obce, prístupný gaštanovou alejou, pôvodne ho obklopoval priestranný park.
História: Kaštieľ postavil v pol. 17. stor. Mikuláš Pálfty, ambiciózny politik, staviteľ, palatín a miestodržiteľ Bratislavského hradu. Objekt v pol. 18. stor. zbarokizovali a okolie upravili na park. Novšie úpravy v 19. a v 20. stor. zotreli veľa z jeho pôvodného výtvarného vzhľadu. Po 1970 sa uskutočnila obnova kaštieľa pre nové využitie.
Exteriér: Poschodová štvorkrídlová bloková budova s ústredným nádvorím a s nárožnými polygonálnymi vežami, má arkádu a zdôraznený nástup na slávnostné schodište.
Interiér: Napriek značným úpravám si interiér zachoval prvky dispozície reprezentačnej feudálnej architektúry. Súč. využitie: Kaštieľ sa využíva pre účely štátneho archívu.
Zaujímavosti
Na hrade sa koná každoročne hra: Dobýjanie Plaveckého hradu.

 


História hradu Exteriér Súčasný stav Pôdorys hradu Prístup k hradu Okolie
Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Turistika - MAPY Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky