Považský hrad

Bystrica, Bystrický hrad, Bistrizza

Charakteristika: Zrúcanina hradu na strmom vrchu na pravom brehu Váhu, malebná, neodmysliteľná silueta Považia.


História: Tunajší kráľovský hrad postavili v druhej polovici 13. stor. na ochranu dôležitej považskej cesty. Prvá zmienka je okolo r. 1300 ako Bystrický hrad. V roku 1458 ho kráľ Matej daroval Podmanickovcom (známy sú najmä Ján a Rafael). Noví majitelia opravili všetky objekty a hrad rozšírili. Veľký požiar 1543 ťažko poškodil jednotlivé stavby. Pri oprave zmenili niektoré architektonické prvky a hrad rozšíri o predhradie. Podmanic-kovcom patril hrad do vymretia roku 1558. Ďalší majitelia, Balassovci, adaptovali starý palác a vyko-nali dalšie opravy ostatných budov. Napriek opra-vám 1631 opustili nepohodlný hrad a presťahovali sa do nového, renes. kaštieľa pod hradom. V roku 1684 obliehalo hrad vojsko cisára Leopolda I., ked ho krátko predtým obsadili thtökölyovské vojská. Z obavy, aby sa nestal sídlom povstalcov, ho cisár nechal 1698 zničiť. Tunajšie panstvo po 1895 kúpil barón Popper.

Exteriér: Najstaršou časťou hradu bola veža, stojaca na najvyššom bode brala, a gotický palác. Veľké predhradie oválneho tvaru obklopoval hradný múr, ktorý chránili zo SV dve hranolové veže. Prístupová cesta, vedúca na hrad zo SV, je v teréne dodnes viditeľná. Vstupnú bránu chránila hranolová veža s barbakanom.


Súčasný stav: Čiastočne sa zachovali múry paláca, veží a opevnenia. Na paláci sú viditeľné otvory okien, miestami so zachovanými renesančnými rímsami. Z bývalých hospodárskych budov, postavených na nádvorí, sú viditeľné len časti múrov, prípadne ich základy. V niektorých priestoroch sú zvyšky renesančných klenieb.
 
Pôvodný vstup do stredného hradu         Pohľad na Javorníky od hlavnej veže

Prístup: Považské Podhradie, miestna časť Považskej Bystrice 4 km na S od centra mesta, na pravom brehu Váhu pod zrúcaninou hradu, pôvodne obec hradných sluhov.
Chodí sem MHD z aut.nást. v Pov. Bystrici - treba ísť až na koniec dediny a vystúpiť pri kostole a barokovom kaštieli. Potom po žltej značke míňame po pravej strane renesančný kaštieľ a strmo nahor až k hradbám.
Turistika: Trasa č.1-rýchla. Od zástavky MHD po ŽTZCH až ku hradu. Odtiaľ pokračujeme až na križovatku s MTZCH, ktorý nás privedie popod Hôrku (475) až do Orlového, kde je barokový kaštieľ. Odtiaľ MHD do Pov. Bystrice.
Trasa č.2. Autobusom do Udiče (nad obcou staré hradisko) a po ŽTZCH cez Klapy (654), Záklapie a križovatku z MTZCH až na Pov. hrad - vhodné ukončenie túry výhľadom najmä na vodnú nádrž Nosice a horské hrebene nad Pov. Bystricou (Klapy na pravom, Maníny na ľavom brehu Váhu).
Okolie: Nad Považskou Teplou Manínska tiesňava (veľký a Malý Manín) - Camp. Výborná cykloturistika až do Vrchteplej (na horských bicykloch možný prechod do Súľova (Súľovský Hrad).

Okolie: Kaštiele v Považskom Podhradí a v Orlovom.
Starší kaštiel' (zv. Burg) je renesančný kaštieľ, situovaný na svahu hradného kopca.
História: Kaštieľ dal postaviť v prvej tretine 17. stor. Šimon Balassa s manželkou Magdalénou. Do nového objektu sa presťahovali z hradu 1631. Kaštieľ postavili podľa vtedajších výtvarných požiadaviek. V priebehu 18. stor. k nemu pristavali terasovité schodište do parku. V r. 1914 kaštieľ zmodernizovali. V r. 1944-1945 bol poškodený, 1955 -56 upravili jeho fasády a prestavali priestory prvého poschodia.
Exteriér: Bloková poschodová stavba. Na priečelí má dve kruhové nárožné veže a renesančné pravouhlé okná s kamennými šambránami a rímsami. Nad vstupným portálom je tabula s letopočtom a erbami.
Interiér: Stredom dispozície na prízemí i poschodí prechádza veiká sieň s valenou klenbou. Z nej sú renesančnými portálmi prístupné dalšie priestory. V reprezentačných sieňach sa kedysi nachádzali maľby.
Mladší kaštieľ je barokový kaštieľ postavený nedaleko renesančného, pri ceste vedúcej paralelne s Váhom, na okraji parku.
História: Kaštieľ postavili 1750-1775 a kaplnku, tvoriacu jeho súčasť, v rokoch 1763-64.
Exteriér: Poschodový objekt má pôdorys v tvare nepravidelného písmena U. Priečelie v strede zdôrazňuje rizalit s pilastrami, ukončený je trojuholníkovým štítom s volútami. Na manzardovej streche je vežička. V nádvorí sú na prízemí a poschodí arkády.
Interiér: V miestnostiach sú krížové a pruské klenby.
Kaštieľ v Orlovom je barokový kaštieľ .
História: Kašt

Zaujímavosti: Mladší kaštieľ sa momentálne rekonštruuje a pri našej poslednej návšteve (10/96) sme mali to šťastie obzrieť si ho zvnútra - bol krásny. Starší kaštieľ je sklad, býva tam nevľúdny ujo a veľký pes. Ak chcete na hrade prespať, vrelo odporúčam (ako prístrešok môže poslúžiť aj pivnica v hornom hrade), vodu si radšej zoberte od majiteľov posledného domu pod hradom alebo v krčme. Najesť sa tiež dá v krčme. Turistov stretnete určite v Manínskej tiesňave.

Úvod     Kontakt     O stránke     História     Turistika     Register     Slovník     Mail