Pustý hrad - Zvolen

 

História - stručne
Zrúcanina hradu je v lesnatom najvýchodnejšom výbežku štiavnických vrchov nad sútokom Hrona a Slatiny, 2km na juhozápad od mesta Zvolen. Pôvodne išlo o dva hrady: starší horný z 12.-13.storočia a mladší dolný zo 14.storočia. 

Vznik pôvodne komitátneho hradu je doložený v Anonymovej kronike z obdobia vlády Belu III. v rokoch 1172 - 1196. Najväčší stavebný rozmach hradu, vybudovaného na pravekom hradisku z mladšej doby bronzovej, sa viaže k obdobiu rokov 1230 až 1240. V tom období boli vybudované hradby veľkého opevnenia, ktoré začlenili do svojho obvodu i starý komitátny hrad. Plošný rozsah opevnenej časti Pustého hradu predstavuje 7,6 ha. Svoj zenit po stránke stavebnej, ale i mocenskej dosahuje v období prvej polovice 14. storočia, keď ho spravoval magister rytier Donč. V 15. storočí, keď hrad obsadili vojská Jána Jiskru z Brandýsa, vyhorel. V 16. a na začiatku 17. storočia plnil iba vojenskú funkciu v rámci obrany Zvolena proti Turkom. V tom čase hradný kopec predstavoval strategický bod, ktorý chránila posádka valónskych žoldnierov.

Na hrad sa dostanete od železničnej stanice Zvolen po  najprv serpentínami k dolnému hradu (cca 1 hod) a potom k vstupnej bráne horného hradu.

Obrázky poslal Peter Wittgruber, foto a rekonštrukcia pravdepodobne p.Hanuliak

Vstupná brána a jej rekonštrukcia

Základy obytnej veže a práce vo veži na vykopávkach


construct.gif (2954 bytes)

Táto stránka je v tejto podobe len dočasne


Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky