Sklabiňa

Sklabinský hrad/ foto a sken Mazo

História

Hrad východne od Martina, na hranici Turčianskej kotliny a Veľkej Fatry, vyrástol na staršom hradisku niekedy v prvej polovici 13. storočia.

V historických prameňoch sa začína spomínať od roku 1242. Spočiatku bol kráľovským hradom a časom sa stal aj sídlom Turčianskej župy. Okolo roku 1436 vyhorel a po núdzovej oprave pristúpili v druhej polovici 15. storočia k jeho rozsiahlej prestavbe. Vtedy postavili pri stredovekom jadre hradu aj prvé predhradie s dvoma baštami. Zároveň obnovili vo vnútornom hrade aj rozpadávajúcu sa pozorovaciu vežu, v ktorej umiestnili gotickú kaplnku. Majitelia hradu sa potom pomerne často striedali, čo nijako neprispievalo k jeho ďalšej údržbe. Keď na konci 15. storočia hrad znovu vyhorel, muselo sa pre neusporiadané majetkové pomery a hroziace turecké nebezpečenstvo čakať s jeho dôkladnou opravou a novým opevňovaním až do polovice 16. storočia, keď sa jeho trvalými vlastníkmi stali Révayovci. Títo vybudovali pri hrade druhé predhradie s novou bránou, chránenou polkruhovou baštou a štvorhrannou vežou. Konečne v rokoch 1610 - 1612 postavili v predhradí renesančný kaštieľ, ktorý priradili k starším opevneniam. Bez väčších pohrôm prežil hrad potom aj búrky protihabsburských stavovských povstaní a bol sídlom Turčianskej župy až do polovice 18. storočia, kým nepostavili v Martine nový stoličný dom.

Sklabiňa tým stratila na význame a život z nej začal pomaly unikať, najmä zo starého horného hradu, ktorý sa pomaly rozpadával. Dolná časť hradu, najmä spomínaný renesančný kaštieľ, boli však obývateľné a v dobrom stave až do roku 1944, keď ich vypálili fašistické vojská aj spolu s priľahlou obcou Sklabinský Podzámok.


construct.gif (2954 bytes)

Táto stránka je v tejto podobe len dočasne


Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky

www.gooo.sk