Starhrad

Starhrad / foto a sken Mazo

História

Jeho zrúcaniny stoja na strmom brale nad Váhom v strečianskej úžine juhovýchodne od Žiliny. Ako kamenný hrad jestvoval už v polovici 13. storočia pod menom Varín. Svoje dnešné meno dostal až po vybudovaní neďalekého Strečna, s ktorým mal spoločnú úlohu chrániť považskú cestu prechádzajúcu tamojším priesmykom do Turca a Liptova.

Základom hradu bola polkruhová veža, zosilnená neskôr baštou na východnej strane, odkiaľ sa vstupovalo do horného hradu. Za vežou bol postavený neskorogotický palác a ku komplexu týchto stavieb pribudovali neskôr renesančné predhradie s opevnením. Na konci 13. storočia boli vlastníkmi hradu a k nemu patriacich majetkov predkovia neskoršieho rodu Balassovcov. Keďže boli privŕžencami nového kráľa Karola Róberta, zmocnil sa hradu Matúš Čák Trenčiansky, ktorý ho mal v moci dve desaťročia. Po jeho smrti získal hrad kráľov privŕženec magister Donč. Potom patril opäť korune, až ho kráľ Vladislav I. dal roku 1441 do zálohu topoľčianskemu husitskému kapitánovi Jánovi Čapkovi a roku 1443 zasa Pangrácovi zo Svätého Mikuláša. Roku 1457 získali Pangrácovci hrad do vlastníctva, ktorý bol potom ich majetkom až do konca feudalizmu. Starhrad však skoro stratil svoj vojenský a strategický význam.

Pangrácovci sa už v druhej polovici 16. storočia presídlili do kaštieľa v Krasňanoch a na hrade udržovali iba strážnu posádku. Nestarali sa však o jeho údržbu a opravy, a tak od 18. storočia začal pustnúť, až sa nakoniec zmenil na zrúcaninu.


construct.gif (2954 bytes)

Táto stránka je v tejto podobe len dočasne


Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky

www.gooo.sk