Biely kameň

Hrad v Svätom Jure, Jurský hrad, Neštyšský hrad, Castrum de sancto Georgio

Charakteristika
Neveľké zrúcaniny hradu sú skryté v lese na návrší povyše mesta Svätý Jur, ktorého dnešná horná časť bola v minulosti samostatnou obcou Neštich. Oproti na kopci bývalé veľkomoravské hradisko.
História
Gotický hrad Biely Kameň je stredovekým nástupcom rozľahlého veľkomoravského hradiska. Pôvodne veľkomoravský hrad, tvoriaci súčasť hradiska, bol drevený a vyrástol na starom halštatskom osídlení. Bránilo ho mohutné dvojité opevnenie s hlbokým dreveno-zemným valom, ktoré je dodnes dobre badateľné v teréne. Svätojurskí grófi, ktorým patrilo široké územie vrátane Pezinka, postavili asi v r.1270-1295 na náprotivnej strane údolia, nad stredovekým mestečkom, bližšie k cestným ťahom, kamenný hrad. Jeho vzťah k mestečku s dominantným farským kostolom a vinohradníckymi domami dokladajú aj rytiny z 18. stor. Hrad prestavali koncom 14. storočí. Hrad po vymretí rodu Svätojurských 1526 viackrát zmenil majiteľov, z nich najvýznačnejší bol Ján Zápoľský, ktorý získal hrad v r.1540, Illésházyovci, ktorým patril v druhej pol. 16. storočia, a Pálffyovci, ktorí ho vlastnili do r.1611. Ked sa panstvo definitívne presťahovalo do podhradia, kde si postavilo nový kaštieľ (pozri ďalej), hrad postupne strácal svoju funkciu a po tureckom plienení 1663 ho už neobnovili. Odvtedy je v zrúcaninách a dnes sú z neho iba nepatrné zvyšky obvodového muriva prerastené bujnou vegetáciou.

biekam_old.jpg (25451 bytes)

 

Exteriér
Postavili ho na homolovitom kopci obohnanom hlbokou obrannou priekopou okolo vonkajšieho opevnenia so vstupnou bránou. Malé hradné nádvorie pôvodne uzatvárali jednotraktové paláce s kaplnkou a hospodárskymi stavby, zovreté dalším kruhom opevnenia. Do hradu sa vstupovalo ponad priekopu, ktorú na južnej a severnej
strane sledovali zemné valy.

Pôdorys hradu Biely kameň

Kliknutím na obrázok sa dostanete k popisu pôdorysu.

Súčasný stav
Dnes sú múry v ruinách alebo pod terénom. Sčasti sa zachovali okenné otvory, strielne a stopy po uložení horizontálnych konštrukcií.

sken Mazo - KLIKNI SEM!

Prístup
Svätý Jur - starobylé vinohradnícke mesto na JV úpätí Malých Karpát, 15 km na SV od Bratislavy. Z Ba je autobusové aj vlakové spojenie. Vyvíjalo sa ako poddanské mestečko panstva Svätý Jur. Rozkvet zaznamenáva v 16. a 17. stor. Vtedy dostalo celý rad výsad, potvrdených def. 1645, ked bolo povýšené na slob. král. mesto. Obyvatelia mali povinnosť odovzdávať na kráľovský dvor kvalitné víno. V meste sa zachovali časti mest. hradieb zo 17. stor., got. kostol sv. Juraja, kaštieľ (pozri ďalej), renesančná radnica zo 17. stor., mešt. domy a zemianske kúrie zo 16.-18. stor. a vinohradnícke domy zo 17.-19. stor. Zrúcaniny sú prístupné z dediny Svätý Jur. Z hradu je blízko na protiľahlé hradisko. Pozri mapu a popis turistických trás.
Okolie
Opevnený kaštieľ vo Svätom Jure.
História: Kaštieľ postavili páni z hradu v r.1609, keď sa definitívne presťahovali do mesta. Bol postupne rožširovaný a tieto úpravy zmenili úplne jeho charakter. Svoj romantický vzhľad dostal v 19. stor., keď sa urobila výrazná bosáž na nárožiach a výrazné rámovanie okien.
Exteriér: Opevnenie kaštieľa priamo nadväzuje na opevnenie mesta. Stavba je poschodová, s nárožnou vežou a nepravidelným pôdorysom. Na nádvorí sú arkády.
Interiér:
Priamočiare schodište, klenuté miestnosti a renesančné mreže, len dokladujú jeho početné prestavby.
Zaujímavosti
Hrad je veľmi blízko Bratislavy a je prístupný aj horským bicyklom - záver je náročný, ale ak sa dostanete na Biely kríž (môžete aj tlačiť, aj ja som tak urobil), je to krásny výlet cez Borinku, Stupavu späť do Bratislavy. Turistov stretnete na Bielom kríži na 99 % aj keď bude pršať.

História hradu Exteriér Súčasný stav Pôdorys hradu Prístup k hradu - turistická mapa Okolie - Kaštieľ v Svätom jure
Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Turistika - MAPY Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky