Bojnický hrad - zámok

Bojnický zámok

Baimoz, Boynicz, Bajmocz, Weintz, Waymich, Baymuch, Baymach,

Charakteristika
V súčasnosti romantický zámok, s čiastočne ponechaným pôvodne gotickým a renesančným základom hradu. Je dobre viditeľný z veľkej časti horného Ponitria, leží na severnom okraji mestečka. Národná kultúrna pamiatka.
História
Archívne doložené správy o hrade, respektíve o hradisku siahajú do začiatku 12.storočia. Z určitosťou išlo o kamenný hrad. Prvý známy feudálny majitelia boli synovia veľmoža Kazimíra z rodu Hont-Poznan, ktorí sa spolčili s Matúšom Čákom Trenčianskym. Hrad vzápätí prešiel do jeho rúk. Po jeho smrti bol kráľovským majetkom a ako taký viackrát menil majiteľov, patril významným feudálom obdobia gotiky a renesancie. Najskôr Gilethovcom, Ladislavovi z Opole, pánom z Jelšavy a napokon Noffryovcom, ktorý hrad rozšírili a opevnili. Po ich vymretí pripadol Jánovi Korvínovi a po ňom Zápoľskovcom, ktorí ho vlastnili od konca 15.storočia až do r.1526. Hrad prešiel do rúk Thurzovcov, z nich František hrad podstatne rozšíril a opevnil. Dnešný vzhľad zámku najviac ovplyvnili Pálffyovci, ktorí ho vlastnili nepretržite od 1643 až do prvej ČSR, keď ho kúpil Baťa. Od r.1950 patrí štátu. Z nich posledný Ján Pálffy hrad prestavoval až do svojej smrti a sústredil sa aj na zberateľskú činnosť - skupoval predmety vystavované na európskych dražbách. Zanechal po sebe vzácne komponovaný súbor hradného komplexu s prepracovanou siluetou, architektonický celok vyrastajúci z prírodného prostredia s bohatou zbierkou umeleckohistorických predmetov.

Podrobný opis histórie Bojnického zámku od Milana Greguša nájdete tu!

Sken Milan Sken Milan Sken Mazo
Pohľad na Bojnice z predhoria
Kresba J.Lendetu z r.1641-2
Pohľad na mestečko
Kresba J.Lendetu z r.1641-2
Vstup do zámku s lipou
Kresba Sokol r.1862
Sken Milan Sken Mazo Sken Milan
Vstup do zámku - olejomaľba
A.Brodzský r.1856
Kresba zámku z r.1860 Kresba z konca 19.stor.
Exteriér
Prvú vážnejšiu prestavbu urobili Noffryovci, po nich hrad prestavali Thurzovci a dali mu podobu viditeľnú na kresbách a rytinách hore. Posledný stavitelia boli Pálffyovci. Podobne ako aj na ostatných svojich stavbách v krajine, začali s výraznou ranobarokovou stavebnou činnosťou, ktorú pre jej vysokú umeleckú hodnotu rešpektovali aj neskoršie prestavby a úpravy. Ide predovšetkým o barokovú kaplnku z 1662 s výraznou štukovou klenbou doplnenou figurálnou freskou s náboženskými motívmi a o nové obytné budovy situované do niekdajšieho predhradia. Viac sa o tejto prestavbe dozviete tu! Posledným feudálnym majiteľom, ktorého stavebná činnosť dala zámku jeho dnešný vzhľad, bol Ján Pálffy, ktorý začal hrad prestavovať v r.1889. Až do svojej smrti r.1908 sa tvorivo zúčastňoval prestavby. Inšpiroval sa predovšetkým monumentálnymi stredovekými európskymi architektúrami Talianska a Francúzska (najmä z údolia rieky Loire). Veľmi podrobne spracovaný článok o prestavbách Bojnického hradu, dokladovaný pôdorysmy a oborným popisom od Dobroslavy Menclovej nájdete tu!
Pôdorys hradu pred rekonštrukciou Jána Pálffyho - 58kB Pôdorys hradu po rekonštrukcii - 126 kB
Pôdorys hradu - pred rekonštrukciou Pôdorys hradu po rekonštrukcii z 19-20 stor.
Súčasný stav
Typickú siluetu romantickej predstavy stredovekého hradu charakterizuje značne prečlenená hmota sústredená okolo najstaršieho jadra budov - mohutnej obytnej veže. Siluetu zvýrazňujú strmé strechy palácov, kaplnky a veží. Romantickú predstavu stredovekého hradu dotvárajú aj detaily, ako je riešenie otvorov, portálov, stien, atík a kovaných detailov. Hrad sa stal neoddeliteľnou súčasťou koncepcie okolitého parku a priľahlého lesoparku, ktoré tvoria jeho pôsobivú kulisu.
foto ?/sken Mazo foto Peter Hajduch/sken Mazo foto Peter Hajduch/sken Mazo foto Peter Hajduch/sken Mazo foto Peter Hajduch/sken Mazo
Letecký pohľad Vstup do zámku Schodišťová veža - postavená 1892-3 Tretie nádvorie - vpravo grófsky byt Rentmajstrovo krídlo - teraz vstup prehliadky
foto/sken Mazo 2000 foto/sken Mazo 2000 foto/sken Mazo 2000 foto Peter Hajduch/sken Mazo foto ? /sken Mazo
Pohľad zo S - vľavo päťboká veža JZ nárožie vnútorného hradu Pohľad z Hunyadiho veže na vstupnú vežu Celkový pohľad z J - vpravo kaplnka Pohľad od jazierka
Interiér
Koncepcia romantickej prestavby hradu sa uplatnila aj v interiéróch objektu, ktoré zariadili podla romantických predstáv 19.storočia o stredovekej atmosfére. Môžete tu obdivovať celé súbory neogotického slohového zariadenia, salóny, spálne, rôzne miestnosti, ako aj staršie historické priestory, ktoré dotvára historický nábytok, obrazy a predmety umeleckého remesla. Pozrite si prehliadku zámku na svojom počítači.
Sken Mazo Sken Milan Sken Milan Sken Milan Sken Milan
Zlatá sála Zámocká obrazáreň Erbová sieň Interiér kaplnky Modrý salón
Sken Milan bojnice_3ia_m.jpg (7224 bytes) bojnice_2i_m.jpg (8021 bytes) Sken Milan Sken Mazo
Orientálny salón Empora zámocej kaplnky Hunyadiho sála Mramorová sieň Mramorové schodište
Prístup

Zámok sa nachádza priamo v mestečku Bojnice. Autom, alebo autobusom sa dostanete na parkovisko, vzdialené od zámku 300m. Na zámku je možné prenajať niektoré priestory a taktiež sa tu robia v Zlatej sále svadby

Okolie
Park: Prírodné prostredie a atraktívnosť zámku podčiarkuje aj priľahlý zámocký park s mohutnými exemplármi stromov a vzácnou zhruba 700 ročnou lipou pred vchodom do zámku. Súčasťou zámockého parku je aj priestranná zoologická záhrada sústreďujúca mnohé vzácne exempláre cudzokrajnej fauny. Park pokračuje lesoparkom v Strážovských vrchoch.
Vodná nádrž Nitrianske Rudno: vzdialená len 10 km, možnosť kúpania, kempovania aj ubytovania.
Turistika: pozri tu!
Zaujímavosti
Múzeum v priestoroch Bojnického zámku sa špecializuje na neoslohy. Nájdeme tu umeleckohistorické expozície prezentujúce významné diela európskeho umenia. Je to však len veľmi malá časť z toho, čo zozbieral posledný majiteľ z rodu Pálffy. Jeho túžba, zachovať jeho zbierky aj pre muzeálne účely nebola splnená. Po jeho smrti totiž skoro všetky exponáty rozpredala česká fy. na pokyn pozostalej rodiny. Ak chcete vedieť, čo všetko bolo súčasťou interiéru zámku, pozrite si podrobný opis Dr.Jána Nováka z roku 1922 pred dražbou. Napriek tomu je dnes Bojnický zámok   jedným z najkrajších múzeí na Slovensku, ktoré si určite musíte pozrieť.

Ak chcete, pozrite si zatiaľ virtuálnu prehliadku zámku, s presným popisom sprievodcu a fotografiami jednotlivých miestností.

Expozície:
Život a bytová kultúra šľachty
Umeleckohistorické zbierky od gotiky po neoslohy
Kontakt
tel.: 0862/ 5430 624
Otváracie hodiny
máj - september utorok - nedeľa 9,00 - 17,00
október - apríl utorok - nedeľa 9,00 - 15,00

Podrobná história Bojnického zámku. Napísal Milan Graguš (cca 250 kB).

Bojnický oltár. Tu si môžete pozrieť detail oltára a prečítať jeho pohnutú históriu so šťastným koncom.

Bojnická lipa. Pravdepodobne najstarší strom na Slovensku (v roku 2000 mala 700 rokov). Čítajte tu.

Nové osudy grófa Pálffyho. Potom, ako začala zo sarkofágu grófa Pálffyho vytekať záhadná tekutina, začali sa Bojnice zaujímať aj novinári a verejnosť. Čítajte tu!

Bojnická hradná jaskyňa. Leží pod zámkom a je súčasťou prehliadky.


História hradu Exteriér Súčasný stav Pôdorys hradu Bojnice po prestavbe J.Pálffyho Prístup k hradu - turistická mapa Okolie
Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Turistika - MAPY Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky